Jugend debattiert

Aktuelles

XII. Medzinárodné finále Bratislava 2018

  Slowakisch

Vo finále jedinej debatnej súťaže v nemeckom jazyku v krajinách strednej a východnej Európy sa stretne 24 najlepších debatérov a debatérok z dvanástich krajín. Vyvrcholenie tohto ročníka medzinárodnej súťaže Jugend debattiert international sa po prvý raz uskutoční v Bratislave.

XII. Medzinárodné finále Jugend debattiert international

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska

Finálová otázka: „Majú byť verejnoprávne médiá lepšie chránené pred vplyvom vlády?“

Štvrtok, 20. september 2018, od 11.30 hod,
Historická budova Slovenskej národnej rady, Bratislava

Na medzinárodnom finále sa zúčastnia zástupcovia nemeckej a slovenskej politiky a spoločnosti. Účasť prisľúbil prezident Andrej Kiska. Do Bratislavy pricestujú študenti a učitelia z celého Slovenska a z ďalších jedenástich krajín, v ktorých sa súťaž koná: Bielorusko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko ako aj účastníci nemeckej verzie súťaže Jugend debattiert.

Schopnosť mladých ľudí štruktúrovane a fundovane diskutovať na vážne spoločenské témy natoľko zaujala veľvyslanca Nemecka J. E. Joachima Bleickera, že na otázku, ktoré podujatie Goetheho inštitútu na neho najviac zapôsobilo, spomenul práve Jugend debattiert international. „Hlboko na mňa zapôsobili znalosti nemčiny účastníkov žiackej súťaže Jugend debattiert international, ktorú spoluorganizuje Goetheho inštitút. Mal som príležitosť rozprávať sa s finalistami z minulého roku. Ich znalosti nemčiny boli fenomenálne a súčasne mali jasnú predstavu o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Svoje názory vedeli prezentovať s veľkou presvedčivosťou.“

Jugend debattiert international – súťaž v strednej a východnej Európe je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo. XII. medzinárodné finále sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. XII. medzinárodné finále bude prenášané live na našej webovej stránke a na Facebooku.

www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
www.goethe.de/slovensko/gi25

« Zurück