Zum Hauptinhalt springen

Filip Draškovič z Gymnázia Malacky sa stal slovenským víťazom Jugend debattiert international

Slowakisch

17-ročný Filip Draškovič z Gymnázia Malacky je víťazom slovenského finále Jugend debattiert international. Štyria najlepší nemecky hovoriaci debatantky a debatanti zo Slovenska debatovali v nemčine vo finále súťaže na tému „Má sa nedostatok odborníkov na Slovensku riešiť prijímaním pracovných síl z krajín mimo EU?“ Filip Draškovič nakoniec najviac dokázal presvedčiť porotu o svojich rétorických schopnostiach.

Spolu s Kamilou Beťkovou z Gymnázia v Poprade, ktorá obsadila druhé miesto, bude zastupovať Slovensko počas medzinárodného finálového týždňa od 16. do 21. septembra v Bratislave. Tam sa stretnú s víťazmi finálových súťaží z ďalších desiatich projektových krajín z Bieloruska, Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, z Českej republiky, Slovinska, Ukrajiny a z Maďarska.

Publikum v sále V-Klubu s napätím sledovalo debatu a odmenilo výkony debatantov veľkým aplauzom. Celoslovenské finále je vyvrcholením súťažného roka. Na súťaži Jugend debattiert international sa ročne zúčastňuje asi 2.500 žiakov zo 150 stredných škôl v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Projekt posilňuje debatu ako médium demokratickej výmeny názorov a podporuje aktívnu viacjazyčnosť v Európe.  

Jugend debattiert international – medzinárodná súťaž v strednej a východnej Európe je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.  

« Zurück