Jugend debattiert

Aktuelles

XII. Medzinárodné finále Bratislava 2018

  Slowakisch

Vo finále jedinej debatnej súťaže v nemeckom jazyku v krajinách strednej a východnej Európy sa stretne 24 najlepších debatérov a debatérok z dvanástich krajín. Vyvrcholenie tohto ročníka medzinárodnej súťaže Jugend debattiert international sa po prvý raz uskutoční v Bratislave.

weiterlesen

Filip Draškovič z Gymnázia Malacky sa stal slovenským víťazom Jugend debattiert international

  Slowakisch

17-ročný Filip Draškovič z Gymnázia Malacky je víťazom slovenského finále Jugend debattiert international. Štyria najlepší nemecky hovoriaci debatantky a debatanti zo Slovenska debatovali v nemčine vo finále súťaže na tému „Má sa nedostatok odborníkov na Slovensku riešiť prijímaním pracovných síl z krajín mimo EU?“ Filip Draškovič nakoniec najviac dokázal presvedčiť porotu o svojich rétorických schopnostiach.

weiterlesen

Kristína a Miriam budú zastupovať Slovensko na XI. medzinárodnom finálovom týždni súťaže Jugend debattiert international

  Slowakisch

Získať prehľad o aktuálnych politických témach, zažiť napätie, hovoriť pred veľkým publikom a to všetko v cudzom jazyku. Kristína Šúleková a Miriam Nazarejová, obe slovenské víťazky národného kola Jugend debattiert international, sa tešia na napínavý medzinárodný finálový týždeň v Tallinne spolu s najlepšími nemecky hovoriacimi debatérkami a debatérmi z desiatich krajín strednej a východnej Európy.

weiterlesen