Zum Hauptinhalt springen

Andrea Sosková z Gymnázia Poprad sa stala slovenskou víťazkou Jugend debattiert international 2019

Slowakisch

Filip Draškovič z Gymnázia Malacky sa stal slovenským víťazom Jugend debattiert international

Slowakisch

Kristína a Miriam budú zastupovať Slovensko na XI. medzinárodnom finálovom týždni súťaže Jugend debattiert international

Slowakisch

Slovenské finále 2018


Demokracia potrebuje občanov, ktorí kladú kritické otázky a majú odvahu vyjadriť svoj názor, ale taktiež dokážu počúvať názory druhých a vecne a férovo na ne reagujú. Tieto zásadné kompetencie sprostredkuje Jugend debattiert international ako jediná medzinárodná súťaž v debatovaní študentov stredných škôl v strednej a východnej Európe. Súťaž prebieha v nemeckom jazyku.

 

O projekte
Jugend debattiert international učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať svoje názory a postoje fundovane, presvedčivo a v nemeckom jazyku. Projekt chce posilniť vnímanie debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe.
 
Tréning a súťaž
Prvou fázou každého ročníka je debatovanie v rámci školského vyučovania nemčiny, kde sa študenti pripravujú na debatovanie podľa pevne stanoveného kurikula a obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Súťaž začína školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na jeseň v jednej zo zúčastnených krajín projektu.
 
Pre študentov
V súčasnosti sa súťaže Jugend debattiert international každoročne zúčastňuje okolo 3.000 študentov z viac ako 180 stredných škôl Bieloruska, Bulharska, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl.
 
Partneri projektu
Jugend debattiert international – súťaž krajín strednej a východnej Európy je spoločný projekt Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.


Nájdete tu všetko dôležité o projekte Jugend debattiert international (medzinárodné diskusie mladých), o jedinečnej medzinárodnej súťaži v debatovaní, organizovanej pre študentov a študentky v Strednej a Východnej Európe.

Rozsiahly obrazový materiál a aktuálne texty pre médiá sa nachádzajú pripravené na stiahnutie na našej stránke venovanej médiám www.jugend-debattiert.eu/presse.


Kontaktné osoby pre súťaž Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa na Slovensku:

Simona Jonnerová
Koordinátorka projektu na Slovensku
Goethe-Institut Bratislava
Jana.Mizerakova@goethe.de

Susanne Depuydt
Odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo na Slovensku
Zentrale für das Auslandsschulwesen Bratislava
susanne.depuydt.sk@gmail.com