Jugend debattiert

Informácie v slovenčine

Demokracia potrebuje občanov, ktorí kladú kritické otázky a majú odvahu vyjadriť svoj názor, ale taktiež dokážu počúvať názory druhých a vecne a férovo na ne reagujú. Tieto zásadné kompetencie sprostredkuje Jugend debattiert international ako jediná medzinárodná súťaž v debatovaní študentov stredných škôl v strednej a východnej Európe. Súťaž prebieha v nemeckom jazyku.

 

O projekte
Jugend debattiert international učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať svoje názory a postoje fundovane, presvedčivo a v nemeckom jazyku. Projekt chce posilniť vnímanie debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe.
 
Tréning a súťaž
Prvou fázou každého ročníka je debatovanie v rámci školského vyučovania nemčiny, kde sa študenti pripravujú na debatovanie podľa pevne stanoveného kurikula a obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Súťaž začína školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na jeseň v jednej zo zúčastnených krajín projektu.
 
Pre študentov
V súčasnosti sa súťaže Jugend debattiert international každoročne zúčastňuje okolo 2.300 študentov z viac ako 150 stredných škôl Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl.
 
Partneri projektu
Jugend debattiert international – súťaž krajín strednej a východnej Európy je spoločný projekt Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.

Informácie pre médiá

Nájdete tu všetko dôležité o projekte Jugend debattiert international (medzinárodné diskusie mladých), o jedinečnej medzinárodnej súťaži v debatovaní, organizovanej pre študentov a študentky v Strednej a Východnej Európe.

Rozsiahly obrazový materiál a aktuálne texty pre médiá sa nachádzajú pripravené na stiahnutie na našej stránke venovanej médiám www.jugend-debattiert.eu/presse.

Kontakt
Termine 2018

Siegertraining: 23.-27.04.2018

Landeshalbfinale: 14.06.2018, Bratislava

Landesfinale: 15.06.2018, Bratislava

Aktuelles

Die Termine für das Wettbewerbsjahr 2018 stehen fest

  Allgemeines

Bleistift gespitzt, Kalender gezückt - Hier sind alle Termine für 2018!

weiterlesen

Yana Bits aus der Ukraine gewinnt das XI. Internationale Finale von Jugend debattiert international

  XI. Internationales Finale

Die vier besten deutschsprachigen Debattantinnen und Debattanten aus Mittel- und Osteuropa argumentierten beim heutigen XI. Internationalen Finale von Jugend debattiert international um den Gesamtsieg. Die 24-minütige Finaldebatte konnte mit ihrer hervorragenden Leistung Yana Bits aus der Ukraine für sich entscheiden.

weiterlesen

Dóra, Natālija, Terezie und Yana sind die Finalistinnen für das morgige XI. Internationale Finale

  Allgemeines

Die Entscheidung der Jury ist gefallen, die Siegerinnen des Halbfinales und damit die Finalistinnen für das morgige XI. Internationale Finale stehen fest.

weiterlesen

Internationales Finale erstmals im Live-Stream

  Allgemeines

Die besten deutschsprachigen Debattantinnen und Debattanten aus Mittel- und Osteuropa messen zum XI. Internationalen Finale von Jugend debattiert international ihre rhetorischen Kräfte und setzen ein Zeichen für Demokratie und Toleranz. Und wir streamen die Finaldebatte erstmals live - hier auf unserer Website und auf Facebook.

weiterlesen

Kristína und Miriam vertreten die Slowakei bei der XI. Internationalen Finalwoche von Jugend debattiert international

  Neues aus der Slowakei

Einblick in aktuelle politische Themen gewinnen, Spannung erleben, vor großem Publikum sprechen und das alles in einer Fremdsprache. Kristína Šúleková und Miriam Nazarejová, die beiden slowakischen Landessiegerinnen von Jugend debattiert international, freuen sich auf eine spannende Internationale Finalwoche in Tallinn mit den besten deutschsprachigen Debattantinnen und Debattanten aus zehn Ländern Mittel- und Osteuropas.

weiterlesen

Kristína a Miriam budú zastupovať Slovensko na XI. medzinárodnom finálovom týždni súťaže Jugend debattiert international

  Neues aus der Slowakei

Získať prehľad o aktuálnych politických témach, zažiť napätie, hovoriť pred veľkým publikom a to všetko v cudzom jazyku. Kristína Šúleková a Miriam Nazarejová, obe slovenské víťazky národného kola Jugend debattiert international, sa tešia na napínavý medzinárodný finálový týždeň v Tallinne spolu s najlepšími nemecky hovoriacimi debatérkami a debatérmi z desiatich krajín strednej a východnej Európy.

weiterlesen

Die Debattenthemen für die Internationale Finalwoche stehen fest

  Allgemeines

Spende oder Verwertung von unverkauften Lebensmitteln, Abbildungen von Terroristen in den Medien, die Verpflichtung für Ärzte im Studienland zu arbeiten und die Regulierung des Internets – die Themen versprechen intensive Debatten für die Internationale Finalwoche von Jugend debattiert international.

weiterlesen

Jetzt vormerken: XI. Internationales Finale

  Allgemeines

Zum XI. Internationalen Finale von Jugend debattiert international argumentieren am 29. September die vier besten Debattantinnen und Debattanten aus zehn Ländern Mittel- und Osteuropas in der estnischen Hauptstadt Tallinn um den XI. Internationalen Sieg.

weiterlesen

Zaznačte si: XI. Medzinárodné finále

  Neues aus der Slowakei

XI. Medzinárodné finále Jugend debattiert international 29. septembra 2017 v Tallinne

weiterlesen

Slovenské finále 2017

  Neues aus der Slowakei

Kristína Šúleková z Bratislavy sa stala slovenskou víťazkou Jugend debattiert international.

weiterlesen