Zum Hauptinhalt springen

Kamil z Szczecina laureatem polskiej edycji Jugend debattiert international 2018

Polnisch

Polscy uczniowie powalczą o zwycięstwo w ogólnopolskim finale jedynego w Europie Środkowo-Wschodniej niemieckojęzycznego konkursu w formie debat

Polnisch

Diana i Dominika będą reprezentować Polskę podczas XI Finałowego Tygodnia konkursu Jugend debattiert international

Polnisch

Finał ogólnopolski 2018

Kwalifikacje ogólnopolskie 2018


Demokracja potrzebuje obywateli o krytycznym spojrzeniu, którzy mówią, co myślą, ale także umieją słuchać i dyskutować w sposób rzeczowy ze stanowiskiem innych kierując się zasadami fair play. Jugend debattiert international rozwija te podstawowe kompetencje jako jedyny skierowany do uczniów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niemieckojęzyczny konkurs przeprowadzany w formie debat.

O projekcie
Jugend debattiert international przyczynia się do tego, że młodzi ludzie w Europie Środkowej i Wschodniej są w stanie wyrażać swoje poglądy i opinie przekonująco i ze znajomością rzeczy w obcym dla nich języku niemieckim. Projekt wzmacnia rolę debaty jako sposobu demokratycznego prowadzenia dyskursu i wspiera aktywną wielojęzyczność w Europie. Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie debat w języku niemieckim na tematy z zakresu szkoły, praw podstawowych i człowieka, historii (w szczególnie w kontekście doznanych w przeszłości krzywd) i Europy.
  
Trening i Konkurs
Konkurs poprzedza kilkumiesięczny etap przygotowań, które odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych według ustalonego planu. W tej fazie uczniowie uczą się debatować i zajmują się tematami ważnymi z punktu widzenia udziału w konkursie. Następnie rozpoczyna się właściwy Konkurs, którego pierwszy etap odbywa się w szkołach, drugi na poziomie regionalnym, a kolejny jest półfinałem i finałem krajowym. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdym z krajów biorą udział w Międzynarodowym Finale, który odbywa się jesienią każdego roku w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
  
Dla uczniów
Obecnie w projekcie Jugend debattiert international uczestniczy ok. 3.000 uczniów z ponad 180 szkół na Białorusi, w Bułgarii, Czechach, Estonii, Polsce, Rosji, Słowenii, Węgrzech oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie od 10 klasy wzwyż i ich nauczyciele niemieckiego. 
  
Partnerzy projektu
Jugend debattiert international to międzynarodowy projekt przeprowadzany w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jego organizatorami są Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego. W Polsce projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Niniejsze materiały zawierają wszystkie istotne informacje na temat Jugend debattiert international, jedynego dotychczas międzynarodowego niemieckojęzycznego konkursu dla uczniów z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbywa się w formie debat.

Obszerny materiał zdjęciowy można pobrać z nasze strony przeznaczonej dla prasy: www.jugend-debattiert.eu/presse.


Maximilian Weiss
Koordynator projektu w Polsce
Goethe-Institut Warszawa
Tel.: +48 22 5059028
JDI-Polen@goethe.de

Martin Janczyk
Koordynator projektu w Polsce
Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za Granicą Kraków
martin.janczyk76@googlemail.com