Jugend debattiert

Slowakei
Informácie v slovenčine

Demokracia potrebuje občanov, ktorí kladú kritické otázky a majú odvahu vyjadriť svoj názor, ale taktiež dokážu počúvať názory druhých a vecne a férovo na ne reagujú. Tieto zásadné kompetencie sprostredkuje Jugend debattiert international ako jediná medzinárodná súťaž v debatovaní študentov stredných škôl v strednej a východnej Európe. Súťaž prebieha v nemeckom jazyku.

 

O projekte
Jugend debattiert international učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať svoje názory a postoje fundovane, presvedčivo a v nemeckom jazyku. Projekt chce posilniť vnímanie debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe.
 
Tréning a súťaž
Prvou fázou každého ročníka je debatovanie v rámci školského vyučovania nemčiny, kde sa študenti pripravujú na debatovanie podľa pevne stanoveného kurikula a obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Súťaž začína školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na jeseň v jednej zo zúčastnených krajín projektu.
 
Pre študentov
V súčasnosti sa súťaže Jugend debattiert international každoročne zúčastňuje okolo 2.300 študentov z viac ako 150 stredných škôl Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl.
 
Partneri projektu
Jugend debattiert international – súťaž krajín strednej a východnej Európy je spoločný projekt Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.

Kontakt
Aktuelles

Jetzt vormerken: XI. Internationales Finale

  Allgemeines

Zum XI. Internationalen Finale von Jugend debattiert international argumentieren am 29. September die vier besten Debattantinnen und Debattanten aus zehn Ländern Mittel- und Osteuropas in der estnischen Hauptstadt Tallinn um den XI. Internationalen Sieg.

weiterlesen

Zaznačte si: XI. Medzinárodné finále

  Neues aus der Slowakei

XI. Medzinárodné finále Jugend debattiert international 29. septembra 2017 v Tallinne

weiterlesen

Slovenské finále 2017

  Neues aus der Slowakei

Kristína Šúleková z Bratislavy sa stala slovenskou víťazkou Jugend debattiert international.

weiterlesen

Landesfinale Slowakei 2017

  Neues aus der Slowakei

Kristína Šúleková aus Bratislava wird slowakische Landessiegerin von Jugend debattiert international.

weiterlesen

Übung macht den Meister

  Neues aus der Slowakei

Ungarische und slowakische Debattantinnen und Debattanten zu binationalem Siegertraining in Deutschland.

weiterlesen

Das aktuelle Wettbewerbsjahr ist in vollem Gange

  Allgemeines

Die Debattantinnen und Debattanten ringen aktuell um ihre Qualifikation für die Landesfinale. Mehr über die aktuelle Wettbewerbsphase und die Termine aller Finalveranstaltungen.

weiterlesen

Eine Woche voller Jdi-Treffen liegt hinter uns

  Allgemeines

Ein Alumnitreffen und eine Schaudebatte mit intensivem Training - Jugend debattiert international ist diese Woche in Prag in die Vollen gegangen.

weiterlesen