Jugend debattiert

Lettland
Informācija latviešu valodā

Demokrātijai nepieciešami pilsoņi, kas uzdod kritiskus jautājumus, pauž savu viedokli, taču uzklausa arī citus un korektā un lietišķā veidā diskutē par viņu viedokli. Tieši šīs pamatprasmes attīsta projekts "Pasaules jaunatne debatē", būdams līdz šim vienīgais starptautiskais debašu konkurss Centrālās un Austrumeiropas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu.

 

Par projektu
"Pasaules jaunatne debatē" mērķis ir sekmēt Centrālās un Austrumeiropas jauniešu spējas zinoši un pārliecinoši pārstāvēt savus uzskatus un viedokli vācu valodā. Projekts stiprina debates kā demokrātisku diskusiju instrumentu un sekmē aktīvu daudzvalodību Eiropā. Projekta ietvaros vācu valodā notiek debates par tematiem, kas saistīti ar skolas dzīvi, pamattiesībām un cilvēktiesībām, vēsturi (jo īpaši vēsturiskas netaisnības izvērtēšanu) un Eiropu.  
 
Apmācība un konkurss
Projekts sākas ar vairākus mēnešus ilgu apmācības posmu, kurā skolēni pēc noteiktas programmas gatavojas debatēm un iepazīstas ar debašu tematiem. Tam seko konkursa fāze, kas norisinās vairākās kārtās, – skolā un reģionā, pusfinālā un valsts līmeņa finālā. Katras dalībvalsts pirmās un otrās vietas ieguvējs dodas uz Starptautisko finālu, kas ik rudeni norisinās kādā no projektā iesaistītajām valstīm.
 
Skolēniem
Pašlaik projektā "Pasaules jaunatne debatē" iesaistījušies ap 2300 skolēnu vairāk nekā 150 skolās Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Krievijā, Slovēnijā, Slovākijā, Ukrainā un Ungārijā. Piedalīties var 10. līdz 12. klašu skolēni un viņu vācu valodas skolotāji.
 
Projekta partneri
"Pasaules jaunatne debatē – konkurss Centrālās un Austrumeiropas valstīs” ir Gētes institūta, fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” (EVZ), sabiedriskā labuma organizācijas “Hertie-Stiftung” un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes projekts.

Kontakt
Aktuelles

Jetzt vormerken: XI. Internationales Finale

  Allgemeines

Zum XI. Internationalen Finale von Jugend debattiert international argumentieren am 29. September die vier besten Debattantinnen und Debattanten aus zehn Ländern Mittel- und Osteuropas in der estnischen Hauptstadt Tallinn um den XI. Internationalen Sieg.

weiterlesen

Ieplānojiet jau tagad! XI Starptautiskais fināls

  Neues aus Lettland

"Pasaules jaunatne debatē" XI Starptautiskais fināls Tallinā 29. septembrī

weiterlesen

Maksims Škarpovs aus Riga wird lettischer Landessieger von Jugend debattiert international

  Neues aus Lettland

Der 17-jährige Maksims Škarpovs von der Herderschule Riga Grizinkalns ist Sieger des Landesfinales Lettland von Jugend debattiert international. Die vier besten deutschsprachigen Debattantinnen und Debattanten Lettlands haben sich auf dem Landesfinale eine spannende Debatte zur Streitfrage „Soll Russisch als erste Fremdsprache an lettischen Schulen zugelassen werden?“ in der Fremdsprache Deutsch geliefert. Letztlich konnte Maksims Škarpovs die Jury von seinem rhetorischen Können überzeugen....

weiterlesen

Das aktuelle Wettbewerbsjahr ist in vollem Gange

  Allgemeines

Die Debattantinnen und Debattanten ringen aktuell um ihre Qualifikation für die Landesfinale. Mehr über die aktuelle Wettbewerbsphase und die Termine aller Finalveranstaltungen.

weiterlesen

Eine Woche voller Jdi-Treffen liegt hinter uns

  Allgemeines

Ein Alumnitreffen und eine Schaudebatte mit intensivem Training - Jugend debattiert international ist diese Woche in Prag in die Vollen gegangen.

weiterlesen